Firan suunta: valta ihmisille

Building movement tarkoittaa ilmiötä, joka syntyy, kun ihmiset ottavat yhä suuremmin osaa rakentamiseen. Se kuvaa myös Firan kasvun ja uudistumisen suuntaa: rakennetaan yhdessä hyviä koteja ja työpaikkoja, eläviä kaupunkeja ja parempaa yhteiskuntaa.

Lue lisää

Toi­mi­tus­joh­ta­jal­ta: Ra­ken­ne­taan yh­des­sä il­miö

Visiomme on asiakaslähtöisessä palveluliiketoiminnassa. Kuluneena vuonna tehdyn kehityksen ansiosta olemme pystyneet palvelemaan asiakkaitamme entistäkin paremmin.

Lue lisää

Building Movement – Firan tulevaisuus

Olemme nostaneet ihmisen vielä enemmän keskiöön ja aiomme luoda ilmiön, joka kytkee ihmiset paremmin rakentamiseen. Uskomme, että fiksumpaa yhteiskuntaa rakennetaan fiksummalla ihmisten vuorovaikutuksella.

Lue lisää

Fira lyhyesti

Fira on rakennusalaa uudistava kasvuyritys, joka rakentaa kaupunkia ihmisten kanssa ja luo mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle.

Lue lisää

Tunnusluvut

Fira-konserni kasvoi ja kehittyi tilikauden aikana kannattavasti. Liikevaihto kasvoi 24 prosenttia 168,5 miljoonaan euroon (135,8 miljoonaa euroa) tilikaudella 2016. Rakennusliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 30 prosenttia 139 miljoonaan euroon (106,9 miljoonaa euroa). Putkiremonttien liikevaihto kasvoi yhden prosentin 29,2 miljoonaan euroon (29,0 miljoonaa euroa). Konsernin tulos kasvoi 4 miljoonaan euroon (3,1) ja rakentamisen liiketoiminnan tulos liki kaksinkertaistui ollen noin 5,4 miljoonaa euroa (2,8 miljoonaa euroa).

Lue lisää

Fiksumpaa rakentamista ja liiketoimintaa vuonna 2016

Rakentaminen: Kannattavaa kasvua ja uusia toimintatapoja

Firan rakentamisen vuodessa 2016 korostuivat tulevaisuuteen suuntaavat kumppanuudet, johtamisjärjestelmän kehitys sekä onnistuneen hankekehityksen johdosta käynnistyneet hankkeet.

Lue lisää

Putkiremonttien vuosi: On­nis­tu­nut kon­sep­ti­ke­hi­tys poi­kii uu­sia lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia

Kulunut vuosi oli Fira Palveluille tapahtumarikas. Vuoden aikana toiminnan kehittäminen eteni vauhdilla, ja putkiremontit saivat paljon huomiota myös yhteiskunnallisesti.

Lue lisää

Fira Starters: Kohti rakennusalaa uudistavaa liiketoimintamallia

Firan Starters -ohjelmassa aloittaneiden startup-yritysten tavoitteena on rakentaa uudenlaisia, digitaalisuuteen perustuvia palveluita, jotka mahdollistavat alustaliiketoiminnan kehittämisen.

Lue lisää

Arvot

Firan arvot ovat välittäminen, luottamus ja läpinäkyvyys. Ennakkoluulottomuus ja muutos voivat nimittäin kukoistaa vain kulttuurissa, jossa ihmisiin luotetaan ja heitä kuunnellaan. Luottamuksen rakentaminen on kestävin tapa kehittää liiketoimintaamme tulevaisuutta varten. Luottamus syntyy toimimalla läpinäkyvästi, sekä asiakkaan että työkaverin tarpeista välittäen.

#WeAreFira: Fiksumpia työpaikkoja

Firalaiset: Yrittäjähenkisyys, innovatiivisuus ja tiimityöskentely leimaavat Firaa työpaikkana

Voimakas kasvu vaatii koko ajan uuden osaamisen rekrytointia. Tähän liittyen Fira tutki keväällä 2016 yhtiön johdon ja työntekijöiden näkemyksiä Firasta työnantajana.

Lue lisää

Huippujen johtaminen vaatii keskittymistä asioiden sijasta ihmisiin

Vuonna 2016 käynnistyneen esimiesvalmennusohjelman kautta Fira haluaa tuoda rakennusalalle uudenlaista johtajuutta.

Lue lisää

Hyvä asiakaskokemus ei synny sattumalta

Fira-konsernin tuore asiakaskokemusjohtaja Maria Snäkin aikoo tuoda asiakaskokemuksen kehittämiseen lisää systemaattisuutta.

Lue lisää

Vuoden 2016 onnistumisia

Elisan pääkonttori saneerattiin kerros kerrallaan

Elisan pääkonttori Helsingin Pasilassa käsittää kaksi rakennusta, seitsemän kerrosta, 1500 työntekijää ja noin 17 000 neliötä. Fira toimi pääurakoitsijana, kun koko konttori muutettiin monitilatoimistosta Elisa Ideal Work -konseptin mukaiseksi työympäristöksi.

Lue lisää

Suomen kuuluisin putkiremontti

Fira Palvelut toteutti putkiremontin, josta tuli koko maan kuuluisin remontti. Helsingin Roihuvuoressa sijaitseva taloyhtiö remontoitiin pilottihankkeena niin, että asukkaille koitui huoneistoissa asumishaittaa vain kaksi viikkoa.

Lue lisää

Village kokoaa toimivia yhteisöjä kimppa-asumiseen

Fira Hive on yksi Firan vuonna 2016 alkaneeseen startup-ohjelmaan valituista yrityksistä. Se julkaisi loppuvuodesta Village-verkkopalvelun, jonka ydinajatuksena on löytää kimppa-asumisesta kiinnostuneille juuri sopivat kämppikset.

Lue lisää